Sundance

LOUNGE BAR

Sundance

Prijedlog za logotip Sundance Lounge bara.

Info

— Izrada vizualnog identiteta (prijedlog)