Yas Mall

ABU DHABI

Yas Mall

Yas Mall je najveći i najmoderniji trgovački centar u Abu Dhabiu koji se proteže na preko 23.000 m2, s više od 370 prodajnih jedinica.

Kod ovog projekta do posljednjeg trenutka konkurirali smo za konačni odabir od strane klijenta, a naši zadaci bili su osmisliti prijedlog identiteta, te ga putem svih dostupnih kanala učiniti prisutnim u svakodnevnom životu.

Kod izrade samog logotipa inspiracija su bili pravocrtni arhitektonski oblici same građevine, te pustinjske boje.

Info

— Izrada vizualnog identiteta
— Foto (Yas Mall promo materials)